Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

Öğr. Gör. Zehra ERGEÇ

Unvanı

Öğretim Görevlisi

 


 

Adı Soyadı


Zehra ERGEÇ 

Doğum Yeri ve Yılı:


Osmaniye/Düziçi 

Bölüm:


Türk Dili ve Edebiyatı 

E-posta:


ergeczehra@kilis.edu.tr 

 

AKADEMİK GELİŞİM

  

Lisans

Fatih Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)2010

 

Yüksek Lisans

Ordu Üniversitesi2013

Doktora

Çukurova ÜniversitesiDevam ediyor

Yrd.Doç.Dr

  

Doç.Dr

 Prof.Dr.

 
İDARİ GÖREVLER

 


YABANCI DİL BİLGİSİ

KPDS/60


EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

 Türk Dili, Batı Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Metinleri, 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, Metin Tahlilleri, Metin Yazarlığı, Bitirme Tezi, Sözlü ve Yazılı Anlatım


MAKALELER

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Zehra ERGEÇ, Sezai Karakoç'un "Masal" Adlı Şiirine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım, Dede Korkut Dergisi, 2012, c.1, S.1.ss. 54-75.


BİLDİRİLER

 A. Uluslararası Bilimsel Faaliyetler

Zehra ERGEÇ, Buket Uzuner'in "Gelibolu" Adlı Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım, I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür, ve Tarih Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2012, Niğde Üniversitesi (Bildiri kitabında basılmıştır.)

 Zehra ERGEÇ, Postmodern Tarihi Romanlarda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 2,3,4 Mayıs 2016 (Bildiri kitabında basılmıştır.)

B. Ulusal Bilimsel Faaliyetler

 Zehra ERGEÇ, "Metin Kaçan'ın "Ağır Roman" Adlı Eserinde Kötülüğün Ağırlığı", Edebiyatta Buluşma V, Öğrenci Sempozyumu, 5,6 Mayıs 2014, Yeditepe Üniversitesi.

Zehra ERGEÇ, Adalet Ağaoğlu'nun "Çıkış" Adlı Tiyatrosu Üzerine Göstergebilimsel Bir Okuma, 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8,9 Mayıs 2014, Sakarya Üniversitesi (Bildiri kitabında basılmıştır.) 

 

 

KİTAPLAR

  

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

 

  

İLGİ ALANLARI , HOBİLER

Edebiyat Kuramları, Roman, Şiir, Dünya Edebiyatı

Son Güncelleme: 2018-03-23 14:40:26

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018